Atsma Makelaardij & Assurantiën gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van de websitegebruiker.

Atsma Makelaardij & Assurantiën verzamelt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de Internetdienstverlening van Atsma Makelaardij & Assurantiën aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren.

Hoewel Atsma Makelaardij & Assurantiën alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

De persoonsgegevens van de websitegebruiker worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd.

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.